Print deze pagina

Contact

Contactpersoon: Eric Saras

Gemeente Oss 14 0412
info@as50.nl

 

Samenwerkingsverbanden

Visie & Oorsprong

As50 is een herkenbare regio in Brabant. De inwoners van de regio zijn trots op hun herkomst en dragen dat uit. De identiteit is sterk historisch en cultureel bepaald door de agrarische afkomst, de vroege industrialisatie, een hoog aandeel ondernemerschap en een groot arbeidsethos. De kracht van de agrarische keten heeft gezorgd voor een veelheid aan (maak)bedrijven en logistiek. Uit kleine bedrijven zijn grote voortgekomen.
Deze samenwerking is gevoed door verschillende ontwikkelingen:

  • De aanleiding is de aanleg van de A50. Dit heeft een groot effect op de bereikbaarheid van de onderlinge kernen en heeft de regio als vestigingsplaats een positieve impuls gegeven.
  • Agendavorming bij Rijk en provincie vindt steeds vaker op een regionale schaal plaats. Oss, Uden, Veghel en Bernheze willen met As50 samen sterker staan op de agenda's van Noordoost-Brabant, provincie en het Rijk.
  • De As50 voegt economisch iets toe! Dat wat in de directe omgeving (Greenport Venlo, Brainport Eindhoven en Healthvalley Nijmegen) wordt bedacht aan kennis, passen we hier toe in nieuwe producten.