Print deze pagina

Contact

Contactpersoon: Eric Saras

Gemeente Oss 14 0412
info@as50.nl

 

Samenwerkingsverbanden

Voeding & Gezondheid

Voeding & Gezondheid

Je bent wat je eet, een gezegde waar veel in zit. Voeding bepaalt in grote mate onze gezondheid. Voeding kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en bij het voorkómen van ziekten.

Voeding & agrarische productie
De regio As50 is van oudsher een gebied waar de productie van voedsel centraal staat. Wij faciliteren ondernemers en het onderwijs om voedsel te produceren dat bijdraagt aan een langere levensverwachting. Dit faciliteren gebeurt in vele vormen. Van het bij elkaar brengen van de juiste partijen tot het scheppen van (planologische) voorwaarden om gebieden te ontwikkelen waar de componenten voeding en gezondheid centraal staan (Landerij van Tosse en Zorgpark Uden).
Wereldwijd zijn er steeds meer monden te voeden. Dat is een uitdaging waar ook de aanwezige agrarische sector voor staat. Hoe kan hier worden geproduceerd op een manier waarbij ook de gezondheid van mens en dier gewaarborgd zijn? Het vinden van een balans hierin is ook voor de As50 een uitdaging!

Gezond landschap
Door de vestiging van ziekenhuis Bernhoven in de voortuin van de Maashorst is een uitstekende uitgangspositie ontstaan om gezondheid (preventie en herstel) met natuur te verbinden. In een samenwerking met 16 ondernemers en de vier Maashorst-gemeenten wordt geïnvesteerd in innovatieve kruisbestuivingen tussen gezondheid, voeding, natuur en leefstijl.
Een voorbeeld van een dergelijk innovatie is dat Bernhoven nieuwe behandelarrangementen ontwikkelt, die zich richten op specifieke doelgroepen (oncologie, maag-, darm- leverpatiënten, obesitas). De Maashorst fungeert vervolgens als ‘behandelkamer'. De helende capaciteit van de natuur wordt op deze wijze benut voor sneller herstel van de patiënten. Bijkomend voordeel is de verlaging van de (maatschappelijke) kosten van de gezondheidszorg die daarmee gepaard gaat.

Burgemeester Adema van Veghel: "Voeding & gezondheid: van levensbelang"