Print deze pagina

Contact

Contactpersoon: Eric Saras

Gemeente Oss 14 0412
info@as50.nl

 

Samenwerkingsverbanden

Duurzaamheid, met aandacht voor later

Duurzaamheid, met aandacht voor later

De As50-gemeenten zetten hun kennis in om duurzaamheidsvraagstukken gezamenlijk aan te pakken. In de afgelopen jaren is hiermee al ervaring opgedaan en zijn succesvolle resultaten bereikt zoals de regionale inkoop van zonnepanelen en de oprichting van lokale energie coöperaties.
Grondstoffen en energie worden schaars en duur. Bedrijven die er zuinig mee om kunnen gaan, winnen de concurrentieslag. Duurzaamheid is bij uitstek een aanjager van innovatie.


Hergebruik van producten
Onze gezamenlijke visie is dat de methodiek van de circulaire economie de beste kansen biedt voor verduurzaming van onze leefomgeving. Wij willen het begrip circulaire economie concreter maken en lokaal toepassen. Voorbeelden die passen binnen een circulaire economie zijn o.a. kunststoffen vervangen door plantaardige grondstoffen, streekproducten, burgerinitiatieven etc.


Transitie duurzame energie
Het elektrisch rijden kan een bijdrage leveren aan de opvang van schommelingen in het elektriciteitsnet in de overgang van grijze naar groene energie. Wij willen als overheid dit proces stimuleren met meer oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's. Hiervoor werken we samen met de provincie Noord-Brabant.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
De As50 wordt ook duurzamer, met aandacht voor later, bij een goede bereikbaarheid. Ook op het vlak van openbaar vervoer. Een goede bereikbaarheid versterkt de aantrekkelijkheid van onze regio. Als plek om te wonen, te leven en te werken. De As50 doet daarom ook actief mee en zet in op de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-systeem. Dit loopt van de treinstations in Oss en 's Hertogenbosch naar Eindhoven, over de gemeenten Bernheze, Uden en Veghel.

Burgemeester Hellegers van Uden: "Samen kunnen we het verschil maken voor een duurzame leefomgeving. Voldoende grondstoffen, energie en voedsel en dat iedereen een zinvolle bijdrage kan leveren aan de samenleving, daar gaan we voor."