Print deze pagina

Contact

Contactpersoon: Eric Saras

Gemeente Oss 14 0412
info@as50.nl

 

Samenwerkingsverbanden

AgriFood Capital

AgriFood Capital

De economie in de As50 vindt zijn oorsprong in de agrofood, vooral in de maakindustrie en de logistiek daar omheen. Dat is ook een belangrijke drager van de economie binnen de Noordoost-Brabant. Zowel voor de As50 als voor heel Noordoost-Brabant geldt dat we beschikken over iets unieks: de aanwezigheid, maar vooral de compleetheid en kwaliteit van het AgriFood-cluster. Dit sterke cluster bestaat uit:

 

  • Bedrijven in de volledige AgriFood-keten: van uitgangsmateriaal tot aan eindproducten richting consument c.q. eindgebruiker. Dit geldt voor zowel de foodproductie als voor ‘bioproducts' en groene energie.
  • Bedrijven in sectoren die waarde toevoegen en ontlenen aan samenwerking met de AgriFood-keten zoals health en pharma, life sciences, maar ook logistiek, bouw & infra, ICT, metaal- en elektrotechniek en de zakelijke dienstverlening.
  • Actieve kennisinstellingen, in het bijzonder MBO- en HBO-onderwijsinstellingen, en laboratoriumfaciliteiten voor relevante domeinen in de AgriFood.


Het is de ambitie van de regio dat Noordoost-Brabant in 2020 excelleert als topregio in AgriFood - de AgriFood Capital. De realisatie van deze ambitie is een gemeenschappelijke opgave van zowel overheden, onderwijs als ondernemers.

De As50 is een actieve speler binnen AgriFood Capital. Bestuurlijk en ambtelijk leveren wij onze bijdragen aan onder meer ‘OndernemersLift+', een plan om innovatieve starters een kans te geven en aan het regionale arbeidsmarktbeleid ‘Noordoost Brabant Werkt!'. Ook in het bestuur van AgriFood Capital is de As50 vertegenwoordigd. In dit bestuur zijn ook ondernemers en onderwijs uit de As50-gemeenten goed vertegenwoordigd.
Voor meer informatie: www.agrifoodcapital.nl

Burgemeester Buijs van Oss: "AgriFood Capital is dé plek waar ondernemers, onderwijs en overheid in Noordoost-Brabant samen vernieuwen. Natuurlijk draagt de As50 daar in woord en daad aan bij."