Print deze pagina

Contact

Contactpersoon: Eric Saras

Gemeente Oss 14 0412
info@as50.nl

 

Samenwerkingsverbanden

Meer perspectief door samenwerking

As50 is een regionale samenwerking van de gemeenten Oss, Uden, Veghel en Bernheze.
De samenwerking As50 richt zich op versterking van de regionale economie en het ondernemersklimaat. Hoewel er in verschillende sectoren activiteiten plaatsvinden, ligt de focus op de sector agrofood. Agrofood speelt een rol binnen zowel landbouw & landschap, voeding & gezondheid, maakindustrie & bouw en retail & dienstverlening. Logistiek loopt hier al eens rode draad doorheen. De sterke aandacht voor de economie van de As50 gaat vergezeld van zorgvuldige aandacht voor de bereikbaarheid van en de leefkwaliteit binnen de As50-gemeenten. Zonder deze aandacht kan de economie op de lange termijn niet (meer) optimaal functioneren.

Door de samenwerking van gemeente Oss, Veghel, Uden en Bernheze worden nieuwe kansen gecreëerd die de invloed en (financiële) mogelijkheden van de afzonderlijke gemeenten te boven gaan. We zijn een sterke partij in de regio Noordoost-Brabant en de provincie Brabant. Eén partij die door samenwerking verder komt, meer mogelijkheden biedt. Meer kan bewerkstelligen dan de afzonderlijke gemeenten alleen zouden kunnen.

De As50 kent geen projectenorganisatie. Resultaten worden vooral geboekt door beleidsmatige en bestuurlijke afstemming en door gezamenlijk profilering en lobby.  As50 steekt de handen uit de mouwen en werkt voor volgende generaties.

Onderwerpen waar de As50 actief op is, zijn onder andere:

  • Maakindustrie, agro en logistiek
  • Aantrekkelijk landschap
  • Voeding & gezondheid
  • Duurzaam, met aandacht voor later
  • AgriFood Capital – samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden in Noordoost Brabant